Ola Wasilewska - anglistka, która studiowała grafikę w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Animuje, składa książki, robi rzeczy. Możesz obejrzeć: