Ola Wasilewska - absolwentka grafiki w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Animuje, składa książki, notuje sny, robi rzeczy.

Paweł Kozioł - poeta, krytyk literacki, grafik i programista. Wydał cztery tomiki wierszy, książkę o poezji najnowszej oraz zbiór esejów o średniowiecznych kronikach. Absolwent Dulwich College w Londynie, w tym kursu Art and Design.

brzydko i brzydko - dwuosobowy kolektyw artystyczny. Ma na swoim koncie działania podczas festiwalu Manifestacje Poetyckie, wystawę w Muzeum Literatury, książki i ich okładki, filmy animowane, trochę webdesignu, trochę sztuki cyfrowej i oprogramowania oraz mnóstwo pomysłów.